Welkom

Katholiek Vrouwen Gilde Bennekom

Oprichtingsdatum: 27 februari 1959.

Het jaarthema 2018-2019 is: “Speuren naar God – Sporen van God“.

Het bestuur:

Op foto van links naar rechts: Beppie, Neeltje, Gea, Margreet, Agnes, Marian, Lia, Inge.

Samenstelling bestuur  2018-2019:
Gea Kleipool (vz),
Beppie Goovers (v vz),
Neeltje Nakken (secr),
Margreet Barten (penningm),
Agnes Gielink (lid, contactpersoon wijkleidsters),
Marian Hulsbosch (lid),
Lia Fentelman (lid),
Inge Wijngaard (lid).

Contributie
De contributie bedraagt € 33,- per jaar, inclusief de koffie en “Het kleinste muntje”. Aan Melania dragen wij € 1,- per lid bij.
Contributie graag voor 1 november 2018 overmaken op NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli gebeuren.

Bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld, worden de KVG bijeenkomsten gehouden in de Parochiezaal, Heelsumseweg 1 te Bennekom. De avonden beginnen meestal om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie en thee.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst.

Advertenties